Et sted hvor børn
Lærer Personlige udvikling Lærer Sociale kompetencer Lærer lege i trygge omgivelser
imens de har et eventyr

Et sted hvor børn
Lærer Personlige udvikling Lærer Sociale kompetencer Lærer lege i trygge omgivelser
imens de har et eventyr

Indretning af stuerne i Eventyrhuset har stor indflydelse på den pædagogiske praksis. Personalet forsøger løbende at indrette og tilgodese alle børn på stuen samt inddrage børnene i beslutninger.

OM OS

Et af Eventyrhusets mål er at være et sted, hvor børn trives og føler sig godt tilpas og derved opnår større selvværd og selvtillid.

LÆREPLAN

Gennem leg får børn mulighed for erfaringsdannelse. Vi lægger derfor stor en stor indsats i at give børnene et sikkert og trygt udviklingsmilijø og opdatere vores læreplan årligt.

Kontakt os

Den voksnes rolle er at guide og understøtter børnenes leg både gennem aktiv deltagelse og ved at trække sig i periferien, men være tilgængelig.

Kontakt os for at hører nærmere.

Vi sætter børnene i centrum

Vores værdigrundlag er centreret omkring børnene og deres velbefindelse.
Det er vigtigt for os at gøre Eventyrhuset til et sted, hvor børn og voksne trives og føler sig godt tilpas og derved opnår større selvværd og selvtillid

I Eventyrhuset arbejder vi ud fra de 7 læreplanstemaer, hvor læring og sociale oplevelser går hånd i hånd.

Uddannet personale

Vi mener at børnene fortjener de dygtigste pædagoger og medhjælpere, som aldrig mister lysten til at lege og lære med vores børn. 
Derfor videreuddanner vi løbende vores medarbejdere med kurser og kreative aktiviteter, som er målrettet til børnene.

KONTAKT FORMULAR